|

Bir Mimar Sinan Şaheseri: Şehzade Camii 1543

Şehzade Camii, İstanbul’un tarihi ve mimari açıdan önemli yapılarından biridir.

Kanuni Sultan Süleyman, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı olarak tahtta bulunduğu dönemde imparatorluğu zirveye taşımıştır. Bu dönemde sanat ve mimarlıkta da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu büyümenin en önemli mimarlarından biri de Mimar Sinan’dır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın en sevdiği oğlu Şehzâde Mehmed, genç yaşta vefat edince, onun anısına büyük bir yapı kompleksi inşa ettirmeye karar verdi. Bu projeyi Osmanlı’nın en ünlü mimarı olan Mimar Sinan’a emanet etti. Bu yapıya “Şehzâde Külliyesi” adı verildi. Külliye, İstanbul’un Fatih ilçesinde yer almaktadır.

Şehzâde Külliyesi dört yıl içinde tamamlanmıştır. Bu kompleks medrese, tabhâne, imâret gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Külliye içindeki en etkileyici yapı ise şüphesiz camidir. Ayrıca külliyenin haziresinde, Şehzâde Mehmed başta olmak üzere, dönemin tanınmış paşalarından Rüstem, Damat İbrahim, Husrev ve Destart Mustafa’nın türbeleri de bulunmaktadır.

Mimar Sinan, bu eserini kendi mimari kariyerinin başlangıcında kabul eder ve “çıraklık eserim” şeklinde nitelendirir. Şehzâde Külliyesi, Sinan’ın yeteneklerinin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir ve onun daha sonraki başyapıtlarının öncüsüdür. Sinan’ın bu eseri, Osmanlı mimarlık sanatının en güzel örneklerinden biri olarak günümüzde de ziyaretçilerini büyülemeye devam etmektedir.

Şehzâde Külliyesi Bölümleri (İstanbul)

 • Şehzâde Camii
 • Medrese (Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim merkezleri olarak hizmet vermiştir)
 • Tabhhâne (Yoksul ve muhtaç kişilere ücretsiz yemek dağıtılan yer)
 • İmâret (htiyaç sahiplerine yemek dağıtılırdı ve bazen konaklama hizmeti de sunulurdu.
 • Rüstem, Damat İbrahim, Husrev ve Destart Mustafa Paşaların türbeleri

Şehzade Camii Özellikleri

 • Tarih: 1543-1548 yılları arasında inşa edilmiştir.
 • Mimari: Ünlü Osmanlı mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlanmıştır.
 • Külliye: Caminin dışında imaret, tabhane, medreseler ve mektepler bulunmaktadır.
 • Mimari Özellikler:
  • Kare şeklinde plan.
  • 18,42 metre çapında büyük bir orta kubbe.
  • Dört büyük yarım kubbe ve caminin dört köşesinde küçük kubbeler.
  • Hünkâr mahfili, minber, mihrab ve müezzin mahfili dikkat çekici mimari detaylardır.
  • Üç ayrı kapıdan giriş imkanı.
 • Avlusu: 12 sütuna dayanan 16 kubbe ile çevrilidir. Orta kısmında işçiliği ile öne çıkan bir şadırvan bulunmaktadır.
 • Minareler: İki tarafta, her biri iki şerefeli olan iki minare bulunur. Minareler, Mimar Sinan’ın yeteneğinin bir göstergesidir.
 • Türbeler: Şehzade Mehmet Türbesi başta olmak üzere hazirede birçok türbe bulunmaktadır. Rüstem Paşa, Şehzade Mahmut, Hatice Sultan, Fatma Sultan ve İbrahim Paşa gibi önemli şahsiyetlere ait türbeler bu alanda yer almaktadır.
James Robertson, and Felice BeatoŞehzade Mosque, 1857
James Robertson, and Felice Beato
Şehzade Mosque, 1857

Konum: İstanbul, Kalenderhane Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi No:70. İstanbul Belediye Sarayı’nın karşısında.