|

Kavalalı Mehmed Ali Paşa Camii Kahire

James RobertsonTombs of Mamelukes, 1857
James Robertson Tombs of Mamelukes, 1857

Mehmed Ali Paşa Camii, Mısır’ın Kahire şehrinde yer alır ve şehrin siluetini belirleyen önemli yapılarından biridir.

Mehmed Ali Paşa Camii’nin mimari ve tarihsel önemini vurgulamaktadır. Cami, hem Osmanlı mimarisinin klasik özelliklerini taşırken hem de Batılı üslûpların etkisi altında kalan süslemelere ev sahipliği yapar. Bu yönüyle Mısır’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun mimari tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Aşağıda bu cami hakkında öne çıkan bazı başlıklar altında bilgi verilmiştir:

1. İnşaat ve Tarihçe:

 • Mehmed Ali Paşa tarafından 1830 yılında inşaatına başlanmıştır.
 • Mehmed Ali Paşa’nın vefatına dek sadece kaba inşaatı tamamlanmış, sonrasında çeşitli hükümdarlar ve dönemlerde eklemeler ve tamiratlar yapılmıştır.

2. Mimarlık ve Plan:

 • İstanbul’dan getirilen Mimar Yûsuf Boşnak tarafından inşa edilmiştir.
 • Klasik Osmanlı mimarisini yansıtan merkezi planlı bir yapıya sahiptir.
 • Harimi kare planlıdır ve dört fil ayağı üzerinde yükselen büyük bir merkezi kubbe ile dört yarım kubbe ile örtülüdür.

3. Süslemeler:

 • Cami, altın yaldızlı rokoko tarzı süslemelere sahip.
 • Mihrap, mermerden yapılmış ve altın yaldızlıdır.

4. Minareler ve Dış Bölüm:

 • İki yüksek minaresi bulunmaktadır.
 • Harim dışında, geniş bir avlu yer almaktadır.
 • Avlu içerisinde, Fransa Kralı’nın hediye ettiği saat kulesi bulunmaktadır.

5. Mehmed Ali Paşa’nın Mezarı:

 • Caminin batı köşesinde Mehmed Ali Paşa’nın mezarı yer alır.
 • Bu mezar, pirinç parmaklıklarla çevrilidir ve içinde büyük bir mermer sanduka vardır.

6. Mimari Özgünlük:

 • Mehmed Ali Paşa Camii, Osmanlı mimarisinin Mısır’daki özgün temsilcilerindendir.
 • Aynı zamanda süslemeleriyle Batı etkisi altındaki barok ve rokoko üslûplarını yansıtan detaylara sahiptir.

 

Similar Posts