Siber istihbarat nedir?

İstihbarat, insanlık tarihinden beri devamlı surette gelişim göstermekte olan, temel insani eylemlerden birisi. İlkel toplumlarda avcılık üzerine kurulu olan istihbarat faaliyetleri, bugün modern devletlerin, teknolojiyi efektif şekilde kullanmasıyla birlikte etkin bir bilim haline geldi.

Dünyanın önde gelen ülkeleri, sürekli olarak istihbarat savaşları yapmakta ve bu şekilde elde edilen hassas bilgiler neticesinde birbirlerine karşı üstünlük kurma çabası içine giriyor.

Atalay Keleştemur’un kaleme aldığı Siber İstihbarat isimli kitap, istihbaratın gerçekte ne olduğunu, ne olmadığını açıklıyor; istihbarat türleri ve dünya üzerindeki istihbarat servisleri dışında, siber savaş, siber terörizm, siber casusluk, siber saldırı ve siber güvenlik gibi modern faaliyetler de saldırı ve güvenlik yönleri ile ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

İstihbaratın tanımı, istihbarat tarihi ve bal tuzağı gibi konuların işlendiği kitap içerisinde yer alan teknik konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla, kitabın sonunda geniş bir terimler sözlüğüne de yer verildi.

Kitapta yer alan istihbarat ve siber güvenlik konularıyla ilgili yöntemler, yaklaşık bir yıl süren bir araştırma ile birlikte, konularında uzman kişilerle yapılan mülakatlar ve mütalaalar sonucu kaleme alındı.