Obezitede sorun büyüyor

Dünyaca ünlü tıp doktoru Doç. Dr Alper Çelik, “Türkiye ve dünyada obezite sorunun geldiği nokta çok vahim” dedi.

OBEZLER KİLOLARINI ÖNEMSEMİYOR

Amerika’da yapılan ve Temmuz ayında  Amerikan Koruyucu Hekimlik (American Journal of Preventive Medicine ) isimli dergide  yayımlanan çalışmada yaşları 12-16 arasında olan Ulusal Sağlık ve Beslenme Anketi’ne katılan çocukların verileri analiz edildi.

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, 1988-1994 ile 2007-2012 yılları arasında, farklı zaman dilimlerinde ankete katılan gençlerin, kilolarını nasıl algıladıkları ve zaman içerisinde bu algıda bir değişiklik meydana gelip gelmediğini anlamaya çalıştılar. 1988-1994 yılları arasında ankete katılanlardan oluşturulan erken gruba 1720 ergen dahil edilirken, yakın zaman grubuna dahil edilen ergenlerin sayısı ise 2518 kişi oldu. Ergenlerin kilolarını nasıl algıladıkları yüz yüze görüşmelerle belirlendi ve verdikleri cevaplar VKİ (Vücut Kitle İndeksi) skorları ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar, gençlerin kilo algısında belirgin bir düşüş olduğu ve özellikle erkeklerin yarısından fazlasının kendisini obez olarak görmediğini ortaya koydu.

 

“KİLOLU ERGENLERİN KANSERE YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK”

Amerika’daki çalışmayı gerçekleştiren Georgia Southern University’den Dr. Jian Zhang ise kendilerini ve kilolarını doğru bir şekilde algılayabilen ergenlerin kilolarını kontrol altında tutmak için gerekli yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya daha meyilli olduklarını ifade ederek, kilolarını doğru bir şekilde algılayamayan ergenlerin ise kilo vermek gibi bir düşüncelerinin olmadığı ve kötü beslendiklerini söyledi.

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu’ndan Dr. Julie Sharp kilolu ergenlerin büyüdükleri zaman kansere yakalanma riski yüksek, kilolu yetişkinler olarak karşılarına çıktığını belirterek, “Kilolu gençlerin daha hareketli olmak ve beslenmelerini değiştirmek konusunda desteğe ihtiyaçları var. Sağlıklı bir kilonun üzerinde olduklarının bilincinde olmaları bu yönde atılacak ilk adım olabilir” dedi.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA OBEZİTE ARTIYOR

Veriler ayrıca, okul çağındaki çocuklarda obezite oranının yıllar içinde artmış olduğunu, yıllar geçtikçe, ergenlerin fazla kilo ve obezite konusunda farkındalık düzeylerinin düştüğü ortaya çıkardı.

İngiltere’nin University College London Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Bölümü’nden Dr. S. E. Jackson ve ekibinin yaşları 13 ile 15 arasında değişen toplam 4979 ergenin katılımıyla gerçekleştirdikleri araştırmada ise, Obez erkeklerin sadece %53’ünün, obez kızların ise %68’inin bu durumun farkında oldukları tespit edildi. Araştırma sonunda erkeklerin %47’sinin, obez kızların da %32’sinin kilolarını normal buldukları, hatta aralarında zayıf olduğunu düşünenlerin olduğu anlaşıldı.

 

“OBEZİTE KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMALIYIZ”

Bu veriler açısından gençlerin kiloları konusundaki algılarının gerçeklerle bağdaşmadığı ifade eden Dr. Jackson, daha önce yapılmış çalışmalar ile genç erişkinlerde kilo kontrolünün başarıya ulaşabilmesi için o kişinin kendisinin fazla kilolu veya obez olduğunun farkında olması gerektiği kanıtlandığını söyledi.

Dr. Jackson , “Kilosunun farkında olmayan veya obez olduğu halde öyle olmadığını düşünen gençlerin kilo artışı zamanla hızlanarak devam ediyor ve ileride sadece obezite ile değil, obezitenin yol açtığı yandaş hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İşler bu noktaya varmadan yapılabilecek en doğru şey, gençlerde obezite konusunda farkındalık yaratacak politikalar üretmek ve obez gençleri sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda motive etmek.” dedi.

“OBEZİTE SORUNUN GELDİĞİ NOKTA ÇOK VAHİM”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, diyabet ve obezite konusunda Türkiye’de ve dünyada konun uzmanları arasında yer alan Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Doçent Dr. Alper Çelik, İngiltere ve Amerika’da yapılan bu son araştırma sonuçlarının endişe verici olduğunu belirterek, Türkiye ve dünyada bu konuda gelinen noktanın çok vahim olduğunu artık okul çağı çocukları için bile bunun önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini söyledi.

Doç. Dr. Alper Çelik, artık hastalıkların kimyasının değiştiğini  ve 14-15 yaşındaki çocuklarda obeziteye bağlı erişkin tipi diyabetin görülmeye başlandığını ifade etti.  Bu çocuklarda çoğu zaman mevcut tedavi yöntemleri ile yeterli düzeyde sonuç elde edilemediğini belirten Çelik, tedavisi konusunda hizmet veren ekiplerin ameliyat uygulamaları da dahil her türlü uygulamayı biliyor ve uygulayabiliyor olmaları gerektiğine dikkati çekti.  Bazı durumlarda ameliyat ile tedavi etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Çelik şöyle konuştu; “Bazı durumlarda ameliyat ile tedavi etmek dorumunda kalıyoruz. Çünkü en başarılı sonuçlar cerrahi tedavi ile mümkün. Her nasıl hastalıkların kimyası değişiyorsa yaptığımız uygulamalar da değişiyor. Geçmişte çocukluk çağı obezitesinde cerrahi müdahale açısından bu çocukların ergenlik dönemini tamamlaması gerektiği düşüncesi hâkimdi. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar bu inanışın doğru olmadığını ortaya koydu. Ameliyat olan çocuklarla olmayan çocukları karşılaştırdığınızda ameliyat olmuş çocukların boyları daha hızlı uzuyor ve okul başarıları daha üst düzeyde.”