Kullanım Koşulları

Polonezkoy.biz ait, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan deneyim paylaşımı, e-günlük (blog), yorum ve tartışma imkanı tanıyan ve buna ilişkin sair içerik sunan internet sitesi www.Polonezkoy.biz (“Polonezkoy.biz “) adresi üzerinden
Polonezkoy.biz  hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak tüm kullanıcıların,
Polonezkoy.biz ’da sağlanan hizmetlere ilişkin işbu koşullara uymaları beklenmektedir.

Polonezkoy.biz  hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız veya
yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız.

https://www.polonezkoy.biz/polonezkoy-iletisim
   adresinden
Polonezkoy.biz  ile irtibata geçmeniz rica olunur.

Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Polonezkoy.biz  sistemi üzerinde yapılan paylaşımların, yayımlanan yazıların ve görüntülerin yalnızca kişisel yorum, paylaşım veya tartışma amaçlı olduğunu, bunların dışında özellikle reklam ve tanıtım gibi herhangi bir amaç gütmeyeceklerini kabul ederler.

Polonezkoy.biz  tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içerik yer alabilecektir, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle
Polonezkoy.biz  sorumlu tutulamaz.

Kullanım Koşulları

Her Polonezkoy.biz  kullanıcısı, kendisinin adı soyadını ve e-posta adresini ilgili alanlara girerek
Polonezkoy.biz  üzerinden Site Kullanım Koşulları sınırları çerçevesinde dilediği gibi paylaşım yapabilir, yazı ve görüntü yayımlayabilir.

Kullanıcı, Polonezkoy.biz  hizmetlerinden yararlandığı sırada,

E-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
Polonezkoy.biz  tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkı
Polonezkoy.biz ’a ait olduğundan, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
Polonezkoy.biz  hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade,
Polonezkoy.biz  ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
Polonezkoy.biz ‘in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Polonezkoy.biz ‘in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.
Polonezkoy.biz ’ da sunulan hizmetlere Polonezkoy.biz  tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı kabul eder.
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemelidir.
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların
Polonezkoy.biz ’a devredildiğini kabul eder.
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemelidir.
Diğer kullanıcıların Polonezkoy.biz  sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamalıdır.
Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.
Polonezkoy.biz ’dan izin almadan Polonezkoy.biz  içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanmamalıdır.
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Polonezkoy.biz ‘in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamalıdır.
Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.
Polonezkoy.biz  sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların
Polonezkoy.biz ’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul eder.

Polonezkoy.biz ‘in Yetkileri

Polonezkoy.biz  herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı
Polonezkoy.biz ‘in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Polonezkoy.biz , hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
Polonezkoy.biz  kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı
Polonezkoy.biz  sorumlu tutulmayacaktır.
Polonezkoy.biz  kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
Polonezkoy.biz  kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya
Polonezkoy.biz  sistemi içinde Polonezkoy.biz  tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı,
Polonezkoy.biz ’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
Polonezkoy.biz , kullanıcının Polonezkoy.biz  sistemi dışındaki  web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden
Polonezkoy.biz ‘in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Polonezkoy.biz  kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
Polonezkoy.biz , kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Polonezkoy.biz , sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.
Polonezkoy.biz , söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemlerPolonezkoy.biz  Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Polonezkoy.biz  sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri (kullanıcı isim, soyadı, e-mail adresi ve sair bilgiler), kullanıcıların yaptıkları yorum/değerlendirmeler, paylaşımlar, yayımladıkları diğer yazı ve resimler vb. Polonezkoy.biz  Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

Diğer Durumlar ve İçerik

Polonezkoy.biz, Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez.
Polonezkoy.biz yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.
Polonezkoy.biz, İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.
Polonezkoy.biz, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir.
Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler.
Polonezkoy.biz, bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaad edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve Sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder.
Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.

Bu İnternet Sitesinin (Polonezkoy.biz) her hangi bir sayfasına girilmesi halinde bu yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.
Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.