Duygusal taciz nedir?

Paylaşın

Duygusal taciz, bir veya birkaç kişinin kurban olarak adlandırılan kişiye  uyguladığı, düşmanca ve ahlaka, etiğe aykırı yöntemlerle uygulanan sistematik psikolojik bir baskıdır. Ülkemizde çoğunlukla kadınların maruz kaldığı duygusal taciz, ruh sağlığını önemli olarak etkileyen travmatik bir olaydır.

Duygusal taciz, bir kişinin diğer kişinin duygusal sağlığına, güvenliğine ve refahına zarar vermek için kasıtlı olarak manipülatif veya aşağılayıcı davranışlar sergilemesidir. Bu davranışlar arasında kişinin duygusal sınırlarını aşma, aşağılama, küçük düşürme, tehdit etme, bağımsızlık hissini engelleme veya izole etme gibi eylemler yer alabilir.

Duygusal taciz, fiziksel şiddet içermese de, genellikle mağdurların günlük yaşamlarını olumsuz etkiler. Mağdurlar genellikle kaygı, depresyon, özgüven eksikliği, özsaygı kaybı, yalnızlık ve izolasyon gibi duygusal problemler yaşayabilirler.

Duygusal taciz, işyerinde, okulda, aile içinde veya herhangi bir kişisel ilişkide meydana gelebilir ve tacizci genellikle kendi güçlerini kullanarak mağduru kontrol etmeye çalışır. Bu nedenle, duygusal taciz, güç dengesizliği olan herhangi bir ilişkide meydana gelebilir ve mağdurların tacizciden ayrılmaları zor olabilir.

Yrd. Doç. Dr Adnan Çoban ,”Sürekli olduğunda ve/veya ağır biçimde yaşandığında, kadınların, erkeklerin bu davranışlarından dolayı gördükleri hasarın boyutları çok büyük olmakta ve bu hasarın etkilerinin gidermesi zorlaşmaktadır. Duygusal tacizin izleri yaşam boyu sürme eğilimi göstermektedir.” diyor.

Duygusal tacize uğrayan kişinin bu durumu yakınları ile paylaşamaması ya da hayatın bir gerçeği olarak kabullenmesi bu konu ile ilgili sorunların önemli bir parçasını oluşturur. Duygusal taciz sonucu mağdur içe kapanır ve depresif bir sürecin içine girer.

Kadının yok sayılması da duygusal tacize girdiği belirten Çoban, ameliyat olacak kadına eşinin veya erkek arkadaşının ilgi göstermemesi, aramaması gibi. durumlarında duygusal tacize girdiğini söylüyor. Bu durum yalnızlık, öfke, üzüntü gibi birçok duygunun açığa çıkmasına neden olabilir. “Sen Ne Anlarsın”, “Sen Başaramazsın” “ Sen Yapamazsın” gibi erkeğin kadına iğneleyici, aşağılayıcı sözler söylemesi, olumlu yönlerini görmezden gelmesi, eleştirmesi kadını duygusal anlamda travmatize eder.

DUYGUSAL TACİZ HER YERDE

Psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, motivasyonu ve özgüvenini kırma ve hatta mutsuz etme gibi temellere dayanan duygusal taciz aynı zamanda “mobbing” olarak da literatüre geçmiştir.

Sadece evde değil iş hayatındada duygusal tacizin izlerini görmek mümkün. Yapılan küçük hataları büyük hatalarmış gibi gösterilmesi, kişinin kendini yetersiz hissetmesini sağlaması ve kişiyi utandırma eylemleri duygusal tacizin iş yerindeki örneklerinden  sadece birkaçı.

Duygusal taciz nedir?

Duygusal taciz, kişinin duygusal sınırlarını aşma, aşağılama, küçük düşürme, tehdit etme, bağımsızlık hissini engelleme veya izole etme gibi davranışları içerir. Bu davranışlar mağdurların günlük yaşamlarını olumsuz etkiler ve kaygı, depresyon, özgüven eksikliği, özsaygı kaybı, yalnızlık ve izolasyon gibi duygusal problemler yaşamasına neden olabilir. Duygusal taciz, işyerinde, okulda, aile içinde veya herhangi bir kişisel ilişkide meydana gelebilir ve tacizci genellikle kendi güçlerini kullanarak mağduru kontrol etmeye çalışır.

Duygusal taciz, fiziksel şiddet içerir mi?

Duygusal taciz, genellikle fiziksel şiddet içermez, ancak mağdurların duygusal sağlığına ciddi zarar verebilir. Duygusal taciz, kişinin sürekli olarak aşağılandığı, suçlandığı, kontrol edildiği veya tehdit edildiği bir durumda bulunması olarak tanımlanabilir. Mağdurlar, kaygı, depresyon, özgüven eksikliği, özsaygı kaybı, yalnızlık ve izolasyon gibi duygusal sorunlar yaşayabilirler. Bu nedenle, duygusal taciz, fiziksel şiddet içermese de, mağdurların güvenliği ve refahı için ciddi bir tehlike olabilir.

Duygusal taciz, hangi ortamlarda meydana gelebilir?

Duygusal taciz herhangi bir ortamda meydana gelebilir. İşyerinde, okulda, aile içinde veya herhangi bir kişisel ilişkide, bir kişi diğer kişinin duygusal sağlığına kasıtlı olarak zarar vermek için manipülatif veya aşağılayıcı davranışlar sergileyebilir. Bu nedenle, duygusal taciz, kişisel ilişkilerde, aile içinde, iş ortamında veya okulda yaşanan stresli ve zor durumlarda meydana gelebilir.

Duygusal taciz, hangi tür davranışları içerir?

Duygusal taciz, kişinin duygusal sınırlarını aşma, aşağılama, küçük düşürme, tehdit etme, bağımsızlık hissini engelleme veya izole etme gibi çeşitli davranışları içerebilir. Bu davranışlar, mağdurun kendine olan güvenini azaltabilir, kişinin kimliğini sorgulamasına, özgüven eksikliğine ve depresyona neden olabilir. Duygusal taciz, sıklıkla tacizcinin kişisel ilişkilerinde veya iş yerinde mağdura karşı güçlü bir konumu olduğunda ortaya çıkar.

Duygusal tacizde güç dengesi neden önemlidir?

Duygusal taciz genellikle güç dengesizliği olan ilişkilerde meydana gelir ve tacizci, mağduru kontrol etmek için kendi gücünü kullanır. Tacizci, güçlü bir konumda olan veya bir hiyerarşide daha yüksek bir pozisyonda olan bir kişi olabilir. Bu nedenle, tacizci, mağduru manipüle edebilir ve onu kontrol altında tutmak için duygusal taciz yöntemlerini kullanabilir. Güç dengesi, mağdurun tacize karşı koymasını zorlaştırır ve duygusal taciz yaşayan kişiler, genellikle kendilerini savunmasız, çaresiz ve güçsüz hissederler.

Duygusal taciz mağdurları ne tür duygusal sorunlar yaşayabilirler?

Duygusal taciz, mağdurların duygusal sağlığı üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir ve mağdurlar genellikle kaygı, depresyon, özgüven eksikliği, özsaygı kaybı, yalnızlık ve izolasyon gibi duygusal sorunlar yaşayabilirler. Ayrıca, mağdurlar, kendilerine karşı olan inançlarını ve değerlerini sorgulayabilirler ve özgüvenleri düşebilir. Duygusal taciz, mağdurların sosyal hayatlarını ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilir ve bu nedenle, uzun süreli etkileri olabilir.

Duygusal taciz nasıl tanımlanır?

Duygusal taciz, kişinin sürekli olarak aşağılandığı, suçlandığı, kontrol edildiği veya tehdit edildiği bir durumda bulunması olarak tanımlanabilir. Tacizci, mağduru manipüle eder ve onun duygusal sınırlarını aşar. Mağdur, sürekli olarak bu tür davranışlara maruz kaldığı için kendine olan güvenini yitirebilir ve kendini kontrol edemeyen, çaresiz ve savunmasız hissedebilir. Duygusal taciz, kişinin hayatını olumsuz etkileyebilir ve mağdurun iş veya kişisel ilişkilerini etkileyebilir.

Duygusal taciz nasıl önlenebilir?

Duygusal taciz önlenebilir, öncelikle insanlar arasında açık iletişim ve saygı temelinde sağlıklı ilişkiler kurulmasıyla mümkündür.

Duygusal taciz önlenebilir ve önleyici tedbirler şunları içerebilir:

  • Açık iletişim: İnsanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, güç dengesizliğine neden olabilecek çatışmaları önleyebilir.
  • Saygı: Herkesin duygusal sınırları ve kişisel alanlarına saygı gösterilmesi, duygusal taciz gibi davranışları azaltabilir.
  • Eğitim: Duygusal taciz hakkında farkındalık yaratmak ve duygusal tacizi önlemek için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenebilir.
  • Destek: Mağdurların, kendilerini destekleyen bir aile, arkadaş veya profesyonel desteği olması, onları duygusal tacizden koruyabilir.
  • Politikalar ve yasalar: İş yerlerinde, okullarda ve diğer toplumsal ortamlarda duygusal tacizi önlemek için politikalar ve yasaların oluşturulması ve uygulanması önemlidir.

Bu önleyici tedbirler, insanların duygusal tacizden korunmasına yardımcı olabilir ve sağlıklı bir sosyal ve iş ortamı yaratılmasına katkı sağlayabilir.

Duygusal tacizde mağdur ne yapabilir?

Duygusal tacizde mağdur, öncelikle davranışların ne olduğunu tanımlamalı ve bu davranışların kişisel sınırlarını aşmasına izin vermemelidir. Daha sonra, mağdur güvenli bir şekilde bu davranışları sonlandırmak için bir plan yapabilir. Bu plan, mağdurun güvende hissetmesine yardımcı olacak önlemler içermelidir. Ayrıca, mağdur, duygusal tacizi sonlandırmak için profesyonel destek alabilir. Bu destek, psikologlar, terapistler veya danışmanlar tarafından sağlanabilir. Mağdur, tacizciden ayrılmak, güvenli bir yerde kalma, aile, arkadaş veya profesyonel yardım alarak kendini destekleme gibi önlemler alabilir. Mağdurun güvende kalması ve iyileşmesi için kendine bakım yapması da önemlidir.

Duygusal taciz cezai bir suç mudur?

Türkiye’de, duygusal taciz cezai bir suç olarak tanımlanmamaktadır. Ancak, Türk Ceza Kanunu’nun 115. maddesi, kişinin dokunulmazlığına, hürriyetine veya güvenliğine kasıtlı olarak zarar verme veya korku yaratma suçunu kapsar. Bu maddeye göre, bir kişi duygusal taciz uygulayarak mağduru korkutmaya veya huzursuz etmeye çalıştığı takdirde, bu davranışlar kanuna aykırı olarak değerlendirilebilir ve cezai yaptırımlar gerektirebilir. Duygusal taciz mağdurları, sivil veya ceza davalarında sorumlu tutmak için yasal adımlar atabilirler.

Similar Posts